Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yakushoku Distpiari - Gesellshaft Blue

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 30-05,2015

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (35 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 882

Tóm tắt:

Ở một thế giới mà con người sống như những nhân vật game, có phù thủy, chiến binh, xạ thủ, vân vân.. Quỷ vương lại thức giấc và chờ người đến giết. Một lớp nhân vật bí ẩn mang sức mạnh tiêu diệt quỷ vương- Subjugator Và tất nhiên main chính nhà ta là một Subjugator rồi, theo dõi Truza và đồng đội để vén bức màn “sự thật khủng khiếp” về con đường của một nhân vật game lỗi..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

20/06/2018

Chapter 34

20/06/2018

Chapter 33

09/06/2018

Chapter 32

09/06/2018

Chapter 30

20/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 23.5

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

31/08/2017

Chapter 30

20/05/2018

Chapter 32

09/06/2018

Chapter 33

09/06/2018

Chapter 34

20/06/2018

Chapter 35

20/06/2018
Top