YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Thể Loại Truyện : Fantasy, Gender Bender, Action, Adventure

Ngày tạo: 04-08,2017

Ngày cập nhật: 20-06,2018 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,262

Tóm tắt:

Thanh niên bị dịch chuyển vào game và biến thành gái

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

20/06/2018

Chapter 11

09/06/2018

Chapter 10

16/03/2018

Chapter 9

15/03/2018

Chapter 8

12/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/08/2017

Chapter 2

20/08/2017

Chapter 3

29/08/2017

Chapter 4

29/09/2017

Chapter 5

13/10/2017

Chapter 6

01/01/2018

Chapter 7

01/01/2018

Chapter 8

12/03/2018

Chapter 9

15/03/2018

Chapter 10

16/03/2018

Chapter 11

09/06/2018

Chapter 12

20/06/2018
Top