Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn

Thể Loại Truyện : Manhua, Mystery, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-03,2018 (197 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,032

Tóm tắt:

Câu chuyện về hai đại môn phái, một ở đỉnh núi - toàn zai, một ở chân núi - toàn vịt trời. Sau bốn năm đấu đá, liệu kết cục họ về đâu? :))) mại zô mại zô!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 196

07/03/2018

Chapter 195

07/03/2018

Chapter 194

07/03/2018

Chapter 193

07/03/2018

Chapter 192

07/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top