Yêu ta đi, Tô Đông Pha
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yêu ta đi, Tô Đông Pha

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 30-07,2017

Ngày cập nhật: 29-10,2017 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,202

Tóm tắt:

Đào Tử Câm ( nam ) ở mật thất chạy thoát vừa hợp nhập vào thân thể cô em vợ Vương Nhuận Chi Tô Đông Pha, "Đến lúc làm cho Tô Đông Pha thú ngươi, động phòng hoa chúc qua đêm, ngươi mới có thể trở lại sự thật thế giới. . . . . ." Đào Tử Câm vì. . .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

29/10/2017

Chapter 32

29/10/2017

Chapter 31

29/10/2017

Chapter 30

29/10/2017

Chapter 29

29/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2017

Chapter 2

02/08/2017

Chapter 3

04/08/2017

Chapter 4

07/08/2017

Chapter 5

11/08/2017

Chapter 6

15/08/2017

Chapter 7

20/08/2017

Chapter 8

24/08/2017

Chapter 9

31/08/2017

Chapter 10

31/08/2017

Chapter 11

31/08/2017

Chapter 12

31/08/2017

Chapter 13

10/09/2017

Chapter 14

10/09/2017

Chapter 15

11/09/2017

Chapter 16

11/09/2017

Chapter 17

14/09/2017

Chapter 18

17/09/2017

Chapter 19

17/09/2017

Chapter 20

17/09/2017

Chapter 21

17/09/2017

Chapter 22

18/09/2017

Chapter 23

18/09/2017

Chapter 24

18/09/2017

Chapter 26

18/09/2017

Chapter 25

18/09/2017

Chapter 27

22/10/2017

Chapter 28

29/10/2017

Chapter 29

29/10/2017

Chapter 30

29/10/2017

Chapter 31

29/10/2017

Chapter 32

29/10/2017

Chapter 33

29/10/2017
Top