Yêu Túc Sơn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yêu Túc Sơn

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 679

Tóm tắt:

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 10

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

07/01/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Top