Yome ga Kore na Monde.
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yome ga Kore na Monde.

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 653

Tóm tắt:

Truyện về cuộc sống của một người đàn ông trái đất cùng cô vợ người ngoài hành tinh...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8.2

09/06/2018

Chapter 8.1

09/06/2018

Chapter 7.4

09/06/2018

Chapter 7.3

30/03/2018

Chapter 7.2

30/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1.2

27/11/2016

Chapter 1.3

27/11/2016

Chapter 2.1

27/11/2016

Chapter 2.2

27/11/2016

Chapter 2.3

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 3.3

27/11/2016

Chapter 4.1

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 4.3

05/08/2017

Chapter 5.1

07/08/2017

Chapter 5.2

07/08/2017

Chapter 5.3

07/08/2017

Chapter 6.1

12/08/2017

Chapter 6.2

12/08/2017

Chapter 6.3

23/08/2017

Chapter 7.1

28/08/2017

Chapter 7.2

30/03/2018

Chapter 7.3

30/03/2018

Chapter 7.4

09/06/2018

Chapter 8.1

09/06/2018

Chapter 8.2

09/06/2018
Top