Yopparatte Shimaimashita
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yopparatte Shimaimashita

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 81

Tóm tắt:

Ngọt <3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top