Yozakura Quartet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yozakura Quartet

Thể Loại Truyện : School Life, Supernatural, Other

Ngày tạo: 02-11,2012

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (49 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 672

Tóm tắt:

Truyện kể về 4 thành viên của hội cố vấn cuộc sống Youkai,họ có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người và Youkai trong thị trấn Sakurashin,ngăn chặn những Youkai có ý định xấu....nói chung là ai xấu xa sẽ bị trừng phạt !

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 48

09/06/2018

Chapter 47

09/06/2018

Chapter 46

09/06/2018

Chapter 45

09/06/2018

Chapter 44

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/07/2012

Chapter 2

06/07/2012

Chapter 3

06/07/2012

Chapter 4

06/07/2012

Chapter 5

06/07/2012

Chapter 6

06/07/2012

Chapter 7

06/07/2012

Chapter 8

06/07/2012

Chapter 9

06/07/2012

Chapter 10

02/11/2012

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

09/06/2018

Chapter 13

09/06/2018

Chapter 14

09/06/2018

Chapter 15

09/06/2018

Chapter 16

09/06/2018

Chapter 17

09/06/2018

Chapter 18

09/06/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 21

09/06/2018

Chapter 22

09/06/2018

Chapter 22.1

09/06/2018

Chapter 23

09/06/2018

Chapter 24

09/06/2018

Chapter 25

09/06/2018

Chapter 26

09/06/2018

Chapter 27

09/06/2018

Chapter 28

09/06/2018

Chapter 29

09/06/2018

Chapter 30

09/06/2018

Chapter 31

09/06/2018

Chapter 32

09/06/2018

Chapter 33

09/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 37

09/06/2018

Chapter 38

09/06/2018

Chapter 39

09/06/2018
Top