YuGi-Oh! Full Color Edition
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

YuGi-Oh! Full Color Edition

Thể Loại Truyện : Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 14-09,2017

Ngày cập nhật: 17-09,2018 (59 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 632

Tóm tắt:

Một trong những bộ truyện gắn liền với tuổi thơ...nay đã có bản full màu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

17/09/2018

Chapter 59

09/09/2018

Chapter 58

07/09/2018

Chapter 57

07/09/2018

Chapter 56

04/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/02/2018

Chapter 2

11/02/2018

Chapter 3

11/02/2018

Chapter 4

11/02/2018

Chapter 5

11/02/2018

Chapter 6

11/02/2018

Chapter 7

11/02/2018

Chapter 8

11/02/2018

Chapter 9

11/02/2018

Chapter 10

11/02/2018

Chapter 11

11/02/2018

Chapter 12

11/02/2018

Chapter 13

11/02/2018

Chapter 14

11/02/2018

Chapter 15

11/02/2018

Chapter 16

11/02/2018

Chapter 17

11/02/2018

Chapter 18

11/02/2018

Chapter 19

11/02/2018

Chapter 20

11/02/2018

Chapter 21

11/02/2018

Chapter 22

11/02/2018

Chapter 23

11/02/2018

Chapter 24

11/02/2018

Chapter 25

11/02/2018

Chapter 26

02/03/2018

Chapter 27

20/06/2018

Chapter 28

20/06/2018

Chapter 29

20/06/2018

Chapter 30

10/07/2018

Chapter 31

10/07/2018

Chapter 32

10/07/2018

Chapter 33

10/07/2018

Chapter 34

10/07/2018

Chapter 35

10/07/2018

Chapter 36

10/07/2018

Chapter 37

11/07/2018

Chapter 38

12/07/2018

Chapter 39

13/07/2018

Chapter 40

16/07/2018
Top