Yugioh Arc V
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yugioh Arc V

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 30-10,2017 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 883

Tóm tắt:

Manga tiếp nối các series Yugioh. Arc V lấy bối cảnh một tương lai gần, khi mà con người có thể dùng Solid Vision để thực thể hóa quái thú...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

30/10/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

15/01/2017

Chapter 17

15/01/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

30/10/2017
Top