Yujo No Yume
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yujo No Yume

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Romance, Supernatural, Tragedy, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 04-08,2017 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 828

Tóm tắt:

.....Nakahara Yuriko, một nữ sinh không có bạn bè, luôn bị bắt nạt. Một ngày nọ cô ấy bỗng gặp một lớp học toàn những học sinh không phải là con người...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

04/08/2017

Chapter 31

04/08/2017

Chapter 30.5

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3.

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 30.5

07/01/2017

Chapter 31

04/08/2017

Chapter 32

04/08/2017
Top