Yuureitou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yuureitou

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Horror, Mystery, Romance, Seinen, Supernatural, Other

Ngày tạo: 09-07,2015

Ngày cập nhật: 29-07,2018 (73 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,475

Tóm tắt:

Năm 1952, một bà lão đã bị sát hại dã man trên khuôn quay của toà tháp đồng hồ, kể từ đó một bóng đen ma ám bao trùm lên toàn toà tháp, không còn ai dám đến gần nơi đáng sợ đó nữa. Suốt 2 năm trời, toà tháp đồng hộ lặng thinh không hề dịch chuyển một lần nào nữa, cho đến đêm đó. Cái đêm mà từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 80

29/07/2018

Chapter 79

29/07/2018

Chapter 71

29/07/2018

Chapter 70

28/07/2017

Chapter 69

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/05/2013

Chapter 2

13/05/2013

Chapter 3

18/05/2013

Chapter 4

23/05/2013

Chapter 5

29/05/2013

Chapter 6

02/06/2013

Chapter 7

07/06/2013

Chapter 8

07/06/2013

Chapter 9

13/06/2013

Chapter 10

15/06/2013

Chapter 11

19/06/2013

Chapter 12

21/06/2013

Chapter 13

26/06/2013

Chapter 14

28/06/2013

Chapter 15

02/07/2013

Chapter 16

06/07/2013

Chapter 17

10/07/2013

Chapter 18

14/07/2013

Chapter 19

19/07/2013

Chapter 20

24/07/2013

Chapter 21

29/07/2013

Chapter 22

30/07/2013

Chapter 23

19/08/2013

Chapter 24

20/08/2013

Chapter 25

31/08/2013

Chapter 26

05/09/2013

Chapter 27

18/09/2013

Chapter 28

07/10/2013

Chapter 29

31/10/2013

Chapter 30

23/11/2013

Chapter 31

07/12/2013

Chapter 32

07/01/2014

Chapter 33

18/01/2014

Chapter 34

16/02/2014

Chapter 35

23/02/2014

Chapter 36

16/03/2014

Chapter 37

23/03/2014

Chapter 38

04/04/2014

Chapter 39

08/04/2014

Chapter 40

11/04/2014
Top