YUUSHA GA SHINDA!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

YUUSHA GA SHINDA!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Seinen, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 24-10,2015

Ngày cập nhật: 25-07,2018 (122 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,648

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 105

25/07/2018

Chapter 104

02/07/2018

Chapter 103

01/07/2018

Chapter 102

09/06/2018

Chapter 101

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/02/2015

Chapter 2

05/02/2015

Chapter 3

08/02/2015

Chapter 4

08/02/2015

Chapter 5

12/02/2015

Chapter 6

12/02/2015

Chapter 7

05/03/2015

Chapter 8

05/03/2015

Chapter 9

05/03/2015

Chapter 10

07/03/2015

Chapter 11

13/03/2015

Chapter 12

15/03/2015

Chapter 13

27/03/2015

Chapter 14

01/04/2015

Chapter 15

04/04/2015

Chapter 16

11/04/2015

Chapter 16.5

21/04/2015

Chapter 17

04/05/2015

Chapter 18

20/05/2015

Chapter 19

29/05/2015

Chapter 20

28/06/2015

Chapter 21

28/06/2015

Chapter 22

28/06/2015

Chapter 23

28/06/2015

Chapter 24

02/07/2015

Chapter 24.5

08/07/2015

Chapter 24.6

13/07/2015

Chapter 25

27/07/2015

Chapter 26

27/07/2015

Chapter 27.1

27/07/2015

Chapter 27.2

27/07/2015

Chapter 28

11/08/2015

Chapter 28.5

13/08/2015

Chapter 29

01/09/2015

Chapter 30

24/09/2015

Chapter 31

24/10/2015

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016
Top