Yuzumori-San
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yuzumori-San

Thể Loại Truyện : Shoujo, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 30-03,2018 (38 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 644

Tóm tắt:

Chuyện nói về cuộc sống hằng ngày của hai cô gái moe: Yuzumori và Mimika, và mối quan hệ của họ sẽ phát triển ra sao....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

30/03/2018

Chapter 32

22/03/2018

Chapter 31

09/03/2018

Chapter 30

15/02/2018

Chapter 29

15/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1.2

27/11/2016

Chapter 1.3

27/11/2016

Chapter 2

15/02/2018

Chapter 3

15/02/2018

Chapter 4

15/02/2018

Chapter 5

15/02/2018

Chapter 6

15/02/2018

Chapter 7

15/02/2018

Chapter 8

15/02/2018

Chapter 9

15/02/2018

Chapter 10

15/02/2018

Chapter 11

15/02/2018

Chapter 12

15/02/2018

Chapter 13

15/02/2018

Chapter 14

15/02/2018

Chapter 15

15/02/2018

Chapter 16

15/02/2018

Chapter 17

15/02/2018

Chapter 18

15/02/2018

Chapter 18.2

15/02/2018

Chapter 19

15/02/2018

Chapter 20

15/02/2018

Chapter 21

15/02/2018

Chapter 21.2

15/02/2018

Chapter 22

15/02/2018

Chapter 23

15/02/2018

Chapter 24

15/02/2018

Chapter 25

15/02/2018

Chapter 26

15/02/2018

Chapter 27

15/02/2018

Chapter 27.2

15/02/2018

Chapter 28

15/02/2018

Chapter 29

15/02/2018

Chapter 30

15/02/2018

Chapter 31

09/03/2018

Chapter 32

22/03/2018

Chapter 33

30/03/2018
Top