Zai x 10
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zai x 10

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 19-11,2015 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,327

Tóm tắt:

Không có thông tin nội dung >.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

19/11/2015

Chapter 46

19/11/2015

Chapter 45

19/11/2015

Chapter 44

19/11/2015

Chapter 43

18/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/11/2013

Chapter 2

18/11/2013

Chapter 3

22/11/2013

Chapter 4

21/04/2014

Chapter 5

21/04/2014

Chapter 6

21/06/2014

Chapter 7

22/06/2014

Chapter 8

23/06/2014

Chapter 9

23/06/2014

Chapter 10

24/06/2014

Chapter 11

25/06/2014

Chapter 12

29/06/2014

Chapter 13

01/07/2014

Chapter 14

01/07/2014

Chapter 15

03/07/2014

Chapter 16

04/07/2014

Chapter 17

05/07/2014

Chapter 18

06/07/2014

Chapter 19

07/07/2014

Chapter 20

08/07/2014

Chapter 21

10/07/2014

Chapter 22

11/07/2014

Chapter 23

02/08/2014

Chapter 24

16/08/2014

Chapter 25

30/08/2014

Chapter 26

13/09/2014

Chapter 27

04/10/2014

Chapter 28

14/10/2014

Chapter 29

09/11/2015

Chapter 30

09/11/2015

Chapter 31

10/11/2015

Chapter 32

10/11/2015

Chapter 33

11/11/2015

Chapter 34

11/11/2015

Chapter 35

12/11/2015

Chapter 36

12/11/2015

Chapter 37

13/11/2015

Chapter 38

13/11/2015

Chapter 39

14/11/2015

Chapter 40

15/11/2015
Top