Zannen Jokanbu Black General-san
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zannen Jokanbu Black General-san

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 26-07,2018 (62 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,643

Tóm tắt:

đọc rồi biết :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53

26/07/2018

Chapter 51

13/07/2018

Chapter 50

01/07/2018

Chapter 49.7

02/04/2018

Chapter 49.6

02/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 16.5

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

15/01/2017

Chapter 26

15/01/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 33.5

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 34.5

27/07/2017

Chapter 34.1

27/07/2017

Chapter 34.2

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017
Top