Zenryoku 'Otome'
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zenryoku 'Otome'

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 10-10,2015

Ngày cập nhật: 10-10,2015 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 321

Tóm tắt:

Chả cần quan tâm, cứ nội dung hay, vẽ đẹp thì coi thôi. 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5.5

10/10/2015

Chapter 5

25/07/2015

Chapter 4

18/07/2015

Chapter 3

11/07/2015

Chapter 2

06/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/07/2015

Chapter 2

06/07/2015

Chapter 3

11/07/2015

Chapter 4

18/07/2015

Chapter 5

25/07/2015

Chapter 5.5

10/10/2015
Top