Zenryoku Shounen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zenryoku Shounen

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 26-06,2015

Ngày cập nhật: 26-06,2015 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 131

Tóm tắt:

Sơ lược: Nhẹ nhàng mà sâu lắng ^^...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

26/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

26/06/2015
Top