Zero Game
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zero Game

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 105

Tóm tắt:

Trò chơi sinh tử , làm lại cuộc đời bắt đầu từ con số "0"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 0

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Top