Zig Zag
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zig Zag

Thể Loại Truyện : Drama, Gender Bender, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 22-10,2012

Ngày cập nhật: 22-10,2012 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 310

Tóm tắt:

Nói trước mất hay :D~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

22/10/2012

Chapter 3

31/07/2012

Chapter 2

31/07/2012

Chapter 1

31/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/07/2012

Chapter 2

31/07/2012

Chapter 3

31/07/2012

Chapter 4

22/10/2012
Top