Zombie Romanticism
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zombie Romanticism

Thể Loại Truyện : Romance, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 30-04,2011

Ngày cập nhật: 30-04,2011 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 536

Tóm tắt:

Những câu chuyện tình yêu về zombie và con người.Tác giả: Raiku, Makoto

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

30/04/2011

Chapter 6

30/04/2011

Chapter 5

30/04/2011

Chapter 4

30/04/2011

Chapter 3

30/04/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/04/2011

Chapter 2

30/04/2011

Chapter 3

30/04/2011

Chapter 4

30/04/2011

Chapter 5

30/04/2011

Chapter 6

30/04/2011

Chapter 7

30/04/2011
Top