Zootopia - Ngoại truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zootopia - Ngoại truyện

Thể Loại Truyện : Romance

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 15-08,2018 (89 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 962

Tóm tắt:

Các ngoại truyện rời rạc xoay quanh 2 Sĩ Quan cảnh Sát thành phố thú vật Zootopia:Nick and Judy( A hi hi... Lần đầu dịch,còn nhiều lỗi có gì mọi người bỏ quá cho nhe nhe?? )

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 90

15/08/2018

Chapter 88

06/07/2018

Chapter 87

09/06/2018

Chapter 86

09/06/2018

Chapter 85

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/02/2018

Chapter 2

21/02/2018

Chapter 3

21/02/2018

Chapter 4

21/02/2018

Chapter 5

21/02/2018

Chapter 6

21/02/2018

Chapter 7

21/02/2018

Chapter 8

21/02/2018

Chapter 9

21/02/2018

Chapter 10

21/02/2018

Chapter 11

21/02/2018

Chapter 12

21/02/2018

Chapter 13

21/02/2018

Chapter 14

21/02/2018

Chapter 15

21/02/2018

Chapter 16

21/02/2018

Chapter 17

21/02/2018

Chapter 18

21/02/2018

Chapter 19

21/02/2018

Chapter 20

21/02/2018

Chapter 21

21/02/2018

Chapter 22

21/02/2018

Chapter 23

21/02/2018

Chapter 24

21/02/2018

Chapter 25

21/02/2018

Chapter 26

21/02/2018

Chapter 27

21/02/2018

Chapter 28

21/02/2018

Chapter 29

21/02/2018

Chapter 30

21/02/2018

Chapter 31

21/02/2018

Chapter 32

21/02/2018

Chapter 33

21/02/2018

Chapter 34

21/02/2018

Chapter 35

21/02/2018

Chapter 36

21/02/2018

Chapter 37

21/02/2018

Chapter 38

21/02/2018

Chapter 39

21/02/2018

Chapter 40

21/02/2018
Top