Zoushoku Shoujo Plana-chan!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Zoushoku Shoujo Plana-chan!

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 10-07,2015

Ngày cập nhật: 10-07,2015 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 452

Tóm tắt:

Plana là một bé gái được tao ra từ một sự cố thí nghiệm...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

10/07/2015

Chapter 9

05/07/2015

Chapter 8.1

01/07/2015

Chapter 8.5

01/07/2015

Chapter 8

01/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/03/2014

Chapter 2

22/06/2015

Chapter 3

22/06/2015

Chapter 4

22/06/2015

Chapter 5

22/06/2015

Chapter 6

25/06/2015

Chapter 0

25/06/2015

Chapter 7

29/06/2015

Chapter 8

01/07/2015

Chapter 8.5

01/07/2015

Chapter 8.1

01/07/2015

Chapter 9

05/07/2015

Chapter 10

10/07/2015
Top