Thể loại Action
Quyền Bá Thiên Hạ
 741 |   6.80 
Nguyên Tôn
 217 |   4.00 
Tu Chân Tứ Vạn Niên
 400 |   6.70 
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư
 7 |   4.00 
Cuồng Đồ Tu Tiên
 10 |   4.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 286 |   8.00 
Kiếm Nghịch Thương Khung
 102 |   4.00 
Tinh Võ Thần Quyết
 713 |   8.20 
Thiên Cơ Tam Quốc
 1 |   4.00 
Thần Ấn Vương Tọa
 1,401 |   9.20 
Trùng Sinh
 51 |   41.00 
Nghịch Thiên Tà Thần
 1 |   4.00 
Real Account II
 1,652 |   8.20 
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương
 1 |   4.00 
Tu Chân Cuồng Thiếu
 2 |   4.00 
Linh Khiết
 1,887 |   4.90 
Người máy hủy diệt
 830 |   4.00 
Yêu Đạo Chí Tôn
 63 |   4.00 
Tối Cường Binh Vương
 14 |   4.00 
Huyễn Thú Vương
 1,777 |   10.00 
Linh Kiếm Tôn
 377 |   4.00 
Tinh Linh Huyễn Tưởng Ký Tại Dị Giới
 139 |   4.00 
Thất đại ác nhân
 3,448 |   8.60 
Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
 3,220 |   8.90 
Cú Đấm Hủy Diệt
 111 |   3.00 
Ngự Linh Thế Giới
 981 |   6.60 
Huyền Đàn chi Kiếm
 209 |   4.00 
Tây Du
 2,115 |   8.00 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 341 |   4.00 
Phong Khởi Thương Lam
 2,083 |   8.60 
Người Trong Giang Hồ
 4,557 |   8.00 
Tuyệt Thế Võ Thần
 415 |   8.50 
Thế Giới Game Thủ
 723 |   4.40 
Kingdom
 4,428 |   8.20 
Ngã Dục Phong Thiên
 16 |   4.00 
Giết người trong giấc mơ
 8 |   4.00 
Huyền Giới Chi Môn
 647 |   7.30 
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
 2,666 |   8.70 
Vĩnh Hằng Chí Tôn
 1,064 |   8.60 
KURO NO SOUZOU SHOUKANSHI - TENSEISHA NO HANGYAKU -
 166 |   8.00 
Top