Thể loại Comic
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
 973 |   5.20 
Giao Ước Hôn Nhân Trên Giường Đừng Xem Là Thật
 51 |   4.00 
Quy Tự Dao
 567 |   5.70 
Trường Học Thảo Yêu Hoa
 145 |   4.00 
Trái Tim Bí Ẩn
 1,157 |   7.00 
Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân
 447 |   8.50 
Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
 360 |   4.00 
Hoàng Hậu Gà Mờ
 9 |   4.00 
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
 1 |   4.00 
Tận diệt vương gia mãn triều
 205 |   4.00 
Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
 760 |   5.70 
Luyến ái bạo quân
 463 |   4.00 
Người yêu thời không
 1,245 |   6.70 
Tháp Kỳ
 4,548 |   8.50 
Sủng Sủng Dục Động
 15 |   4.00 
Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
 415 |   6.40 
Âm Dương Khoái Đệ Trạm
 543 |   8.60 
Linh Hồn Bạc
 1,491 |   4.00 
Ship war AU
 10 |   4.00 
Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt
 11 |   4.00 
Vợ yêu cưới trước sủng sau
 236 |   4.00 
Trò Chơi Vô Hạn
 6 |   4.00 
Bộ mặt ôn nhu giả dối của ác ma thủ tịch
 95 |   41.00 
Ám dạ tân nương
 6 |   4.00 
Bá đạo thủ trưởng muốn ôm ôm
 64 |   41.00 
Sinh Sinh Tương Thác
 744 |   6.60 
Hầu Nữ Của Xà Vương Đại Nhân
 25 |   4.00 
Birthright
 37 |   4.00 
Nemesis
 280 |   8.00 
RUNLOVEKILL
 110 |   8.00 
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
 352 |   5.90 
Komi-san wa Komyusho desu
 2,152 |   7.40 
Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
 20 |   4.00 
Đời Không Như Mình Tưởng
 62 |   4.00 
Isekai Elf no Dorei-chan
 223 |   4.00 
Phương Pháp Yêu Đương Với Cô Gái Sợ Tình
 31 |   4.00 
Kế sắc đào thê
 561 |   46.00 
Kiều Thê Hung Mãnh
 61 |   4.00 
Bạn Trai Hai Mặt Của Tôi
 769 |   6.60 
Xuyên không tiên tộc tại dị giới
 23 |   4.00 
Top