Thể loại Comic
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
 780 |   8.00 
Luyến ái bạo quân
 728 |   4.00 
Trùng sinh chi ảnh hậu dưỡng thành kế hoạch
 62 |   4.00 
Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
 757 |   4.00 
Trái Tim Bí Ẩn
 1,457 |   7.00 
Xích Trụ Phạn Đường
 56 |   8.00 
Tận diệt vương gia mãn triều
 519 |   4.00 
Trường Học Thảo Yêu Hoa
 418 |   4.00 
Âm Dương Khoái Đệ Trạm
 796 |   8.60 
Quy Tự Dao
 875 |   5.70 
Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
 160 |   4.00 
Thiện Lương Tử Thần
 3,714 |   9.00 
Người yêu thời không
 1,684 |   6.70 
Dota2 - The New Journey
 126 |   8.00 
Match - Tay Vợt Kỳ Khôi
 12 |   4.00 
Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân
 689 |   8.50 
Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
 1,331 |   5.70 
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
 595 |   5.90 
Giao Ước Hôn Nhân Trên Giường Đừng Xem Là Thật
 237 |   4.00 
Tháp Kỳ
 4,869 |   8.50 
Hôn Sắc Liêu Nhân : Đào Hôn Tiểu Nộn Thê
 76 |   4.00 
Người Hầu của ta là Ma Vương
 47 |   4.00 
Hercules: Wrath of the Heavens | Thiên Đàng Động Nộ
 20 |   4.00 
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
 1,496 |   5.20 
Metal Gear Solid - Vũ Trang Nguyên Kim
 13 |   4.00 
Judas - Chuyện Kẻ Tội Đồ
 130 |   4.00 
Ngạo Kiều Bảo Phiêu Đích Tuần Dưỡng Thủ Tắt
 105 |   4.00 
Ngàn tỷ thủ tịch mật sủng bảo bối
 19 |   4.00 
Linh Hồn Truy Bộ Giả
 24 |   4.00 
Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách
 62 |   4.00 
Ám dạ tân nương
 101 |   4.00 
Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
 647 |   6.40 
Hoàng Hậu Gà Mờ
 29 |   4.00 
Sủng Sủng Dục Động
 79 |   4.00 
Linh Hồn Bạc
 1,613 |   4.00 
Ship war AU
 42 |   4.00 
Vợ yêu cưới trước sủng sau
 594 |   4.00 
Trò Chơi Vô Hạn
 27 |   4.00 
Bộ mặt ôn nhu giả dối của ác ma thủ tịch
 233 |   41.00 
Bá đạo thủ trưởng muốn ôm ôm
 115 |   41.00 
Top