Thể loại Fantasy
Thất đại ác nhân
 4,418 |   8.60 
Võ Luyện Đỉnh Phong
 515 |   4.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 328 |   8.00 
Thú Nhân
 21 |   4.00 
Ta Là Đại Thần Tiên
 6 |   4.00 
Ngô hoàng tại thượng
 262 |   4.00 
Vạn Giới Thần Chủ
 221 |   4.00 
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
 32 |   4.00 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 685 |   4.00 
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
 23 |   4.00 
Linh Khiết
 2,254 |   4.90 
Tận diệt vương gia mãn triều
 351 |   4.00 
Sở Sự Vụ Linh Đạo
 66 |   4.00 
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
 43 |   42.00 
Điện thoại của ta thông tam giới
 74 |   4.00 
Ngã Dục Phong Thiên
 49 |   4.00 
Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
 1 |   4.00 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 762 |   6.00 
Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
 605 |   4.00 
Luyện Ngục Trọng Sinh
 1,419 |   10.00 
Linh Võ Đế Tôn
 1,424 |   4.00 
Nguyên Tôn
 327 |   4.00 
Isekai Mahou wa Okureteru!
 469 |   8.00 
Gunota ga Mahou Sekai ni Tensei Shitara
 712 |   8.00 
Võ Đạo Cuồng Triều
 1 |   4.00 
Linh Kiếm Tôn
 839 |   4.00 
ISEKAI NONBIRI NOUKA
 556 |   4.00 
Beauty And Demon
 425 |   4.00 
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển
 203 |   4.00 
Thế Giới Tiên Hiệp
 3,050 |   8.00 
Phượng Nghịch Thiên Hạ
 2,138 |   7.30 
Hãy Call trước khi bốc cháy
 94 |   41.00 
Ngự Linh Thế Giới
 1,162 |   6.60 
Yêu Thần Ký
 3,690 |   8.00 
Truyện Sims - Earl Story
 2,169 |   9.30 
Phong Khởi Thương Lam
 2,351 |   8.60 
Du Thế Vô Song
 731 |   8.00 
Đấu Chiến Cuồng Triều
 668 |   4.00 
Yêu Đạo Chí Tôn
 221 |   4.00 
Hồng Nhan Bất Vong Quốc
 85 |   4.00 
Top