Thể loại Mystery
Tuyệt Thế Chiến Hồn
 1 |   4.00 
Chư Thiên Ký
 382 |   4.00 
Tuyệt Thế Võ Hồn
 1 |   4.00 
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống
 1 |   4.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 328 |   8.00 
Tối Cường Hệ Thống
 201 |   4.00 
Thần Y Đích Nữ
 700 |   10.00 
Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
 8 |   4.00 
Cửu Dương Thần Vương
 5 |   4.00 
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
 1 |   4.00 
Vạn Giới Thần Chủ
 221 |   4.00 
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
 32 |   4.00 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 685 |   4.00 
Miền Đất Hứa
 2,679 |   8.30 
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
 23 |   4.00 
Nghịch Thiên Tà Thần
 59 |   4.00 
Điện thoại của ta thông tam giới
 74 |   4.00 
Giả Diện Thế Thân
 2,103 |   6.00 
Kiếm Nghịch Thương Khung
 187 |   4.00 
Ngã Dục Phong Thiên
 49 |   4.00 
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
 121 |   41.00 
Giết người trong giấc mơ
 117 |   4.00 
Thông Linh Phi
 694 |   10.00 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 762 |   6.00 
Thiền Tâm Vấn Đạo
 165 |   4.00 
Luyện Ngục Trọng Sinh
 1,419 |   10.00 
Linh Võ Đế Tôn
 1,424 |   4.00 
Cửu Tuyền Quy Lai
 1 |   4.00 
Võ Đạo Cuồng Triều
 1 |   4.00 
Bá Hoàng Truyền Thuyết
 23 |   4.00 
Vương Gia Bá Đạo
 812 |   9.80 
Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị
 17 |   4.00 
Phượng Nghịch Thiên Hạ
 2,138 |   7.30 
Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê
 569 |   4.00 
Phong Khởi Thương Lam
 2,349 |   8.60 
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
 638 |   4.00 
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
 1,635 |   8.00 
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
 915 |   6.20 
Du Thế Vô Song
 731 |   8.00 
Tu Chân Cuồng Thiếu
 65 |   4.00 
Top