Thể loại Mystery
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
 1 |   4.00 
Tiên Trụ
 2 |   4.00 
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư
 7 |   4.00 
Luyện Ngục Trọng Sinh
 1,249 |   10.00 
Cuồng Đồ Tu Tiên
 10 |   4.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 286 |   8.00 
Kiếm Nghịch Thương Khung
 102 |   4.00 
Tháp Trăm Tầng
 77 |   4.00 
Minh tinh là huyết tộc
 119 |   37.00 
Thiên Cơ Tam Quốc
 1 |   4.00 
Nghịch Thiên Tà Thần
 1 |   4.00 
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương
 1 |   4.00 
Tu Chân Cuồng Thiếu
 2 |   4.00 
Dạ Ma Lục
 81 |   37.00 
Yêu Đạo Chí Tôn
 63 |   4.00 
Vạn Giới Thần Chủ
 31 |   4.00 
Thông Linh Phi
 554 |   10.00 
Tuyệt Thế Yêu Đế
 15 |   4.00 
Chư Thiên Ký
 194 |   4.00 
Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
 3,256 |   7.60 
Vợ Ma
 2,124 |   7.80 
Miền Đất Hứa
 2,017 |   8.30 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 340 |   4.00 
Phong Khởi Thương Lam
 2,083 |   8.60 
Tối Cường Hệ Thống
 82 |   4.00 
Ngã Dục Phong Thiên
 16 |   4.00 
Giết người trong giấc mơ
 8 |   4.00 
Trùng Sinh Thành Yêu
 5 |   4.00 
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
 1,347 |   8.00 
Nam thần ma cà rồng: sủng nhược tiểu lãn thê
 268 |   4.00 
Giả Diện Thế Thân
 1,848 |   6.00 
Thần Y Đích Nữ
 508 |   10.00 
Linh Võ Đế Tôn
 910 |   4.00 
Đồ lục tiên ma
 90 |   4.00 
Ngự Thiên
 1 |   4.00 
Điện thoại của ta thông tam giới
 11 |   4.00 
Ma Phi Giá Đáo
 1,029 |   9.30 
Phượng Nghịch Thiên Hạ
 1,861 |   7.30 
Chủ Thần Quật Khởi
 37 |   4.00 
Xuân Thu Bá Đồ
 30 |   4.00 
Top