Thể loại Supernatural
Luyện Ngục Trọng Sinh
 1,249 |   10.00 
Toàn Chức Pháp Sư
 286 |   8.00 
Dụ Hoặc Miêu Yêu
 748 |   10.00 
Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
 227 |   4.00 
Tháp Trăm Tầng
 77 |   4.00 
Quy Tự Dao
 567 |   5.70 
Linh Kiếm Tôn
 377 |   4.00 
Chư Thiên Ký
 194 |   4.00 
Thủ Mộ Bút Ký
 1,466 |   6.80 
Ngự Linh Thế Giới
 981 |   6.60 
Vợ Ma
 2,124 |   7.80 
Miền Đất Hứa
 2,015 |   8.30 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 340 |   4.00 
Thế Giới Game Thủ
 723 |   4.40 
Huyền Giới Chi Môn
 647 |   7.30 
Vĩnh Hằng Chí Tôn
 1,064 |   8.60 
Sumika Sumire
 1,389 |   8.80 
Huyết Ma Nhân
 1,987 |   8.00 
Higanjima SS3
 447 |   4.00 
Kouritsu Kuriya Madoushi, Dani no Jinsei de Madou o Kiwameru
 613 |   9.10 
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen
 694 |   7.30 
Nhà Tù Không Thời Gian - Space Time Prison
 1,031 |   5.60 
Người Đi Săn
 5,059 |   9.20 
Tô Tịch Kỳ Quái
 1,214 |   9.30 
Thiền Tâm Vấn Đạo
 106 |   4.00 
Gantz Full Color
 345 |   4.00 
Dokunie Cooking
 213 |   4.00 
Witch Hunter
 2,875 |   8.80 
Hinamatsuri
 2,488 |   8.00 
Cuồng Thần
 1,469 |   9.30 
Hồ Yêu Thái Tử Phi
 231 |   4.00 
Jigoku Sensei Nube - Người thầy dũng cảm
 1,823 |   8.00 
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai
 1,097 |   6.10 
Hataraku Maousama
 809 |   8.00 
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
 582 |   6.00 
Dead Mount Death Play
 164 |   4.00 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 613 |   6.00 
WONTED
 2,890 |   8.30 
Sơn Hải Nghịch Chiến
 1,294 |   8.00 
Học Viện Anh Hùng
 735 |   3.80 
Top