Thể loại Supernatural
Chư Thiên Ký
 382 |   4.00 
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
 877 |   7.70 
Toàn Chức Pháp Sư
 328 |   8.00 
Huyết Ma Nhân
 2,332 |   8.00 
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
 685 |   4.00 
Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
 378 |   4.00 
Miền Đất Hứa
 2,679 |   8.30 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 762 |   6.00 
Tân Tác Long Hổ Môn
 8,771 |   8.00 
Thiền Tâm Vấn Đạo
 165 |   4.00 
Luyện Ngục Trọng Sinh
 1,419 |   10.00 
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
 832 |   6.00 
Linh Kiếm Tôn
 839 |   4.00 
Ngự Linh Thế Giới
 1,162 |   6.60 
Huyền Giới Chi Môn
 952 |   7.30 
Thế Giới Game Thủ
 961 |   4.40 
Vĩnh Hằng Chí Tôn
 1,327 |   8.60 
Vợ Ma
 2,359 |   7.80 
Người Đi Săn
 5,685 |   9.20 
Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai
 1,784 |   6.10 
Ma Vương Đại Nhân Đi Thông Thả
 748 |   7.00 
Tô Tịch Kỳ Quái
 1,474 |   9.30 
Quy Tự Dao
 701 |   5.70 
Toàn Cơ Từ
 1,441 |   5.60 
Đại Khâu Giáp Sư
 959 |   8.70 
Công Chúa Nữ Vương Mệnh
 939 |   4.10 
Dụ Hoặc Miêu Yêu
 1,476 |   10.00 
Hồ Yêu Thái Tử Phi
 346 |   4.00 
HỌA BÌ SƯ
 838 |   7.00 
Người yêu khát máu của tôi
 1,159 |   8.60 
Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế
 1,013 |   5.40 
Đại Kiếm Thần
 762 |   4.00 
Đường Tăng Cũng Quyến Rũ
 456 |   5.80 
Higanjima SS3
 1,193 |   4.00 
Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
 1,086 |   7.20 
Saikyou Mahoushi no Inton Keikaku
 287 |   8.00 
Võ Động Càn Khôn
 2,143 |   8.90 
Đường Ẩn
 242 |   4.00 
Jagaaaaaan
 1,293 |   8.00 
Cuồng Thần
 1,777 |   9.30 
Top