Thể loại Xuyên Không
Thực Sắc Đại Lục
 349 |   7.80 
Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
 326 |   4.00 
Chư Thiên Ký
 382 |   4.00 
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
 1,775 |   10.00 
Tuyệt Thế Võ Hồn
 1 |   4.00 
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống
 1 |   4.00 
Thần Y Đích Nữ
 700 |   10.00 
Thú Nhân
 21 |   4.00 
Ta Là Đại Thần Tiên
 6 |   4.00 
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
 1 |   4.00 
Ngô hoàng tại thượng
 262 |   4.00 
Vạn Giới Thần Chủ
 221 |   4.00 
Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
 122 |   4.00 
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
 23 |   4.00 
Tận diệt vương gia mãn triều
 351 |   4.00 
Điện thoại của ta thông tam giới
 74 |   4.00 
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
 819 |   45.00 
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
 121 |   41.00 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 762 |   6.00 
Loạn Thế Đế Hậu
 85 |   4.00 
Linh Võ Đế Tôn
 1,424 |   4.00 
Cửu Tuyền Quy Lai
 1 |   4.00 
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
 832 |   6.00 
Vương Gia Bá Đạo
 812 |   9.80 
Kiêu Sủng Y Phi
 93 |   4.00 
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi
 533 |   4.00 
Phượng Nghịch Thiên Hạ
 2,138 |   7.30 
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
 3,146 |   9.20 
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
 475 |   4.00 
Thái tử điện hạ dưỡng thành kí
 3 |   4.00 
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
 638 |   4.00 
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
 915 |   6.20 
Phượng Hoàng Ngàn Năm
 57 |   4.00 
Tiên Giới Quy Lai
 25 |   4.00 
Ikemen Sengoku - Tenkabito no Onna ni Naru Ki wa Nai ka
 377 |   4.10 
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
 2,175 |   9.20 
Nữ Đế Học Dốt
 458 |   7.80 
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
 490 |   5.90 
Pháp Y Cuồng Phi
 12 |   4.00 
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
 153 |   4.00 
Top