Thể loại Xuyên Không
Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
 25 |   4.00 
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
 1 |   4.00 
Cuồng Đồ Tu Tiên
 10 |   4.00 
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
 1,345 |   10.00 
Thiên Cơ Tam Quốc
 1 |   4.00 
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
 19 |   38.00 
Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
 1,892 |   6.10 
Phượng Hoàng Ngàn Năm
 1 |   4.00 
Vạn Giới Thần Chủ
 31 |   4.00 
Kiêu Sủng Y Phi
 1 |   4.00 
Tinh Linh Huyễn Tưởng Ký Tại Dị Giới
 139 |   4.00 
Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
 1,112 |   7.00 
Chư Thiên Ký
 195 |   4.00 
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
 379 |   45.00 
Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
 3,256 |   7.60 
Trùng Sinh Thành Yêu
 5 |   4.00 
Loạn Thế Đế Hậu
 39 |   4.00 
Hoàng Hậu Gà Mờ
 9 |   4.00 
Ouke no Monshou
 4,243 |   9.30 
Tướng Quân Mời Xuất Đạo
 409 |   45.00 
Thần Y Đích Nữ
 508 |   10.00 
Linh Võ Đế Tôn
 910 |   4.00 
Tận diệt vương gia mãn triều
 205 |   4.00 
Điện thoại của ta thông tam giới
 11 |   4.00 
Ma Phi Giá Đáo
 1,029 |   9.30 
Phượng Nghịch Thiên Hạ
 1,861 |   7.30 
Phác Đảo Sư Tôn Đại Nhân
 58 |   4.00 
Xuân Thu Bá Đồ
 30 |   4.00 
Ta Ở Cổ Đại Xích CP
 77 |   4.00 
Ngô hoàng tại thượng
 177 |   4.00 
Phù thủy siêu lừa thế giới khác
 685 |   42.00 
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
 958 |   7.80 
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
 582 |   6.00 
Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
 127 |   4.00 
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
 614 |   6.00 
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
 1,511 |   9.20 
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
 1,705 |   9.20 
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
 543 |   6.20 
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
 46 |   41.00 
Ryuuroden - Chú bé rồng
 3,833 |   8.30 
Top